male-and-female-industrial-engineers-talk-with-factory-worker-while-picture-id879813920

HMS – koordinator

 
Ønsker du en karriere innen HMS ? Da er dette kurset for deg.

Det er et stadig økende fokus på HMS, som gjør at etterspørselen etter kvalifisert personell også er økende. 
HMS er like aktuelt i offentlig som i privat  sektor

Etter fullført kurs har du kunnskap innen HMS til å kunne jobbe som HMS koordinator, HMS rådgiver og HMS  sakkyndig

Under finner du opplysninger om finansiering, kursinnhold, sted og andre praktiske opplysninger.


Her kan du reservere plass. TRYKK HER

 

Trenger du flere opplysninger ta gjerne kontakt med oss på tlf.: 40 00 1860 eller e-post: post@solearning.no

Dato og sted

Webinar (virtuelt klasserom)

Oppstart  17. april 2024

Kurset avsluttes 03. juni

Kurset går torsdag og fredag, og en onsdag
kl 09:00 – 14:00

Dette lærer du

Dette kurset gir deg en praktisk og teoretisk opplæring innen HMS. Etter fullført kurs vil du ha tilstrekkelige kunnskaper innen HMS til å kunne fungere som HMS – koordinator

Kursinnhold

Modul  1:Grunnleggende modul • Innledning og informasjon om studieopplegg, kommunikasjon og samhandling • Grunnleggende om virksomheter, bedrifter og organisasjoner • Arbeidsmiljø i Norge • Generelt om lov og regelverk • Innføring i grunnelementer i HMS arbeidet

 

Modul 2: Regelverk, roller og systematisk HMS-arbeid • HMS-lover og regelverk • Ansvar og myndighet, roller og oppgaver • Systematisk HMS arbeid • Risikoanalyser • Sikkerhet og beredskap • Kjemikaliehåndtering

 

Modul 3: Arbeidsmiljøfaktorer • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer • Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer • Biologiske faktorer • Tiltak og grenseverdier i arbeidsmiljøet • Varsling, konflikter, personvern, etc.

 

Modul 4: Strategisk HMS arbeid • Kommunikasjon og holdninger, arbeidsformer og metode • Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling • Medarbeiderskap • Inkluderende arbeidsliv • Strategisk HMS-arbeid i praksis

 

Modul 5: Helhetlig HMS-arbeid og veien videre • HMS og økonomi • HMS-ledelse • Videre helhetlig og kontinuerlig HMS-arbeid • Avsluttende oppgave

Pris og finansiering

Prisen for hele kurset er kr 21 500,- Inkludert i prisen er  kursavgift, lærebøker og eksamen

 

Privat
Tar du kurset privat sendes faktura ved påmelding til kurset.

Vi har mulighet til å dele kursavgiften opp i totalt 3 månedlige avdrag. Pris pr. mnd. blir da kr 7 200,- Første forfall med påmelding og deretter ett avdrag pr. mnd.

 

Bedrift
Dersom du får dekket kurset av en bedrift sendes faktura til bedriften ved oppstart av kurset.

 

NAV
Er du i arbeidsavklaring eller mottar dagpenger?
Det kan være muligheter for støtte via NAV, men dette må du ta opp med din kontaktperson i NAV. Skal du søke NAV og ønsker å reservere plass kan du ta kontakt med oss på tlf.: 4000 1860

Har du andre spørsmål angående finansiering av kurset, ta gjerne kontakt med oss på tlf 400 01 860, eller post@solearning.no

Kursleder

Kursleder er Sikke Otteren

Sikke Otteren har over 20 års erfaring som kursleder innen HMS, og er en av landets mest etterspurte kursledere på dette området. Hun er utdannet innen organisasjonspsykologi, Human Resource management, pedagogikk og ledelse. Sikke er forfatter av boken “Strategisk HMS-arbeid i bedriften”. Boken inngår som en del av kursdokumentasjonen på våre HMS-kurs.

Fra tidligere kursdeltakere:

Takker for et bra og lærerikt kurs

 

Vi har tidligere hatt to av våre ansatte på 40-timers kurs, og leder har deltatt på HMS for ledere.  Vi kan tilbakemelde meget gode erfaringer med Sikke som kursleder.

 

Tusen takk for lærerikt og morsomt kurs. Det er utrolig flott at du klarer å gjøre et så til tider tungt stoff lett å lære.

 

Thanks again for the course.  I found it to be really helpful and informative!

HMS boken “HMS ifokus” skrevet av kursleder Sikke Otteren inngår i kurset.

Påmelding HMS - koordinator