male-and-female-industrial-engineers-talk-with-factory-worker-while-picture-id879813920

HMS – koordinator

 
Ønsker du en karriere innen HMS ? Da er dette kurset for deg.

Det er et stadig økende fokus på HMS, som gjør at etterspørselen etter kvalifisert personell også er økende. 
HMS er like aktuelt i offentlig som i privat  sektor

Etter fullført kurs har du kunnskap innen HMS til å kunne jobbe som HMS koordinator, HMS rådgiver og HMS  sakkyndig

Under finner du opplysninger om finansiering, kursinnhold, sted og andre praktiske opplysninger.

Mottar du dagpenger, eller er du i arbeidsavklaring?
Det kan være muligheter for støtte via NAV, men dette må du ta opp med din kontaktperson i NAV

Skal du søke NAV, arbeidsgiver e.l.  kan du reservere plass. TRYKK HER

Trenger du flere opplysninger ta gjerne kontakt med oss på tlf.: 40 00 1860 eller e-post: post@solearning.no

Webinar (virtuelt klasserom)

Oppstart  18. januar 2023 .  Kurset avsluttes 17. februar 2023
Kurset går hver torsdag og fredag, og en onsdag
kl 09:00 – 14:00

Oppstart  12. april 2023 .  Kurset avsluttes 11. mai2023
Kurset går hver torsdag og fredag, og en onsdag
kl 09:00 – 14:00

Dette kurset gir deg en praktisk og teoretisk opplæring innen HMS. Etter fullført kurs vil du ha tilstrekkelige kunnskaper innen HMS til å kunne fungere som HMS – koordinator

Prisen for hele kurset er kr 21 500,- Inkludert i prisen er  kursavgift, lærebøker og eksamen

Privat
Tar du kurset privat sendes faktura ved påmelding til kurset.

Vi har mulighet til å dele kursavgiften opp i totalt 3 månedlige avdrag. Pris pr. mnd. blir da kr 7 200,- Første forfall med påmelding og deretter ett avdrag pr. mnd.

Bedrift
Dersom du får dekket kurset av en bedrift sendes faktura til bedriften ved oppstart av kurset.

NAV
Er du i arbeidsavklaring eller mottar dagpenger?
Det kan være muligheter for støtte via NAV, men dette må du ta opp med din kontaktperson i NAV. Skal du søke NAV og ønsker å reservere plass kan du ta kontakt med oss på tlf.: 4000 1860

Har du andre spørsmål angående finansiering av kurset, ta gjerne kontakt med oss på tlf 400 01 860, eller post@solearning.no

Kursleder er Sikke Otteren

Sikke Otteren har over 20 års erfaring som kursleder innen HMS, og er en av landets mest etterspurte kursledere på dette området. Hun er utdannet innen organisasjonspsykologi, Human Resource management, pedagogikk og ledelse. Sikke er forfatter av boken “Strategisk HMS-arbeid i bedriften”. Boken inngår som en del av kursdokumentasjonen på våre HMS-kurs.

Fra tidligere kursdeltakere:

Takker for et bra og lærerikt kurs

Vi har tidligere hatt to av våre ansatte på 40-timers kurs, og leder har deltatt på HMS for ledere.  Vi kan tilbakemelde meget gode erfaringer med Sikke som kursleder.

Tusen takk for lærerikt og morsomt kurs. Det er utrolig flott at du klarer å gjøre et så til tider tungt stoff lett å lære.

Thanks again for the course.  I found it to be really helpful and informative!

Påmelding HMS - koordinator