Slider

HMS – koordinator

 
Ønsker du en karriere innen HMS ? Da er dette kurset for deg.

Det er et stadig økende fokus på HMS, som gjør at etterspørselen etter kvalifisert personell også er økende. 
HMS er like aktuelt i offentlig som i privat  sektor

Etter fullført kurs har du kunnskap innen HMS til å kunne jobbe som HMS koordinator, HMS rådgiver og HMS  sakkyndig

Under finner du opplysninger om finansiering, kursinnhold, sted og andre praktiske opplysninger.

Skal du søke NAV, arbeidsgiver e.l. kan du reservere plass. Trykk > her for å reservere plass


Trenger du flere opplysninger ta gjerne kontakt med oss på tlf 40 001 86

 

Dagtid: 09:00 – 15:00

Stavanger (Haakon  VIIS’gt, Stavanger sentrum):
Oppstart 07. november 2019.  Kurset avsluttes 06. desember 2019
Kurset går hver torsdag og fredag

Bergen (Bergen Sentrum)
Oppstart 23. september 2019.  Kurset avsluttes 31. oktober 2019
Kurset går hver torsdag og fredag

Oslo (Solli plass):
Oppstart 4. november 2019. Kurset avsluttes 3.desember
Kurset går hver mandag og tirsdag

Dette kurset gir deg en tilleggsopplæring innen HMS. Etter fullført opplæring vil du ha tilstrekkelige kunnskaper innen HMS til å kunne fungere som rådgiver, sakkyndig og koordinator.

Kurset er delt inn i 5 moduler som består av :

En grunnleggende modul. Videre går vi gjennom Regelverk  – Roller og systematisk HMS-arbeid  –  Arbeidsmiljøfaktorer  – Strategisk HMS arbeid  og til slutt  – Helhetlig HMS-arbeid og veien videre.

 

Modul  1:

Grunnleggende modul • Innledning og informasjon om studieopplegg, kommunikasjon og samhandling • Grunnleggende om virksomheter, bedrifter og organisasjoner • Arbeidsmiljø i Norge • Generelt om lov og regelverk • Innføring i grunnelementer i HMS arbeidet

Modul 2: Regelverk, roller og systematisk HMS-arbeid • HMS-lover og regelverk • Ansvar og myndighet, roller og oppgaver • Systematisk HMS arbeid • Risikoanalyser • Sikkerhet og beredskap • Kjemikaliehåndtering

Modul 3: Arbeidsmiljøfaktorer • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer • Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer • Biologiske faktorer • Tiltak og grenseverdier i arbeidsmiljøet • Varsling, konflikter, personvern, etc.

Modul 4: Strategisk HMS arbeid • Kommunikasjon og holdninger, arbeidsformer og metode • Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling • Medarbeiderskap • Inkluderende arbeidsliv • Strategisk HMS-arbeid i praksis

Modul 5: Helhetlig HMS-arbeid og veien videre • HMS og økonomi • HMS-ledelse • Videre helhetlig og kontinuerlig HMS-arbeid • Avsluttende oppgave

Prisen for hele kurset er kr 21 500,- Inkludert i prisen er  kursavgift, lærebøker og eksamen

Kurset består av 10 undervisningsdager. Alle dager fra 09:00 – 15:00

Bedrift:
Dersom din bedrift dekker kurset, sendes faktura ved oppstart av kurset

Privat:
Tar du kurset privat sendes faktura ved oppstart av kurset. Vi kan dersom det er ønskelig dele betalingen i to uten ekstra kostnader.

Nav:
Er du på arbeidsavklaring eller mottar dagpenger?
Det kan være mulighet for støtte via Nav, men dette må du avklare med din kontaktperson i Nav. Skal du søke Nav og ønsker å reservere plass kan du kontakte oss på tlf 400 01 860.

Har du andre spørsmål angående finansiering av kurset, ta gjerne kontakt med oss på tlf 400 01 860, eller post@solearning.no

 

Load More

påmelding hms - koordinator