varighet

Varighet:  4 halve dager: kl 09:00 – 12:00