varighet

Varighet:  3 dager: kl 09:00 – 14:00
(lunch pause 11:00 – 11:45)