HMS KURS FOR VERNEOMBUD - 2 DAGERS KURS

Dette kurset passer for virksomheter med lav risiko.

Kombinasjon av tradisjonell undervisning, diskusjoner og gruppearbeid gir lærerike og varierte kursdager.

HMS kurs for verneombud – 2 dager – for virksomheter med lavrisiko

Kurset går over 2 dager og gir en god innføring i systematisk HMS-arbeid, og er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Kurset er særlig egnet for virksomheter med lav risiko.
Kombinasjon av tradisjonell undervisning, diskusjoner og gruppearbeid gir lærerike og varierte kursdager.

Følgende tema blir bl.a. gjennomgått:
– Arbeidsmiljøloven (AML)
– HMS Forskriften
– Systematisk HMS-arbeid
– Internkontroll
– Verneombudets oppgaver og plikter
– Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
– Ergonomisk arbeidsmiljø
– Skader og ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
– Vernerunder, kartlegging og oppfølging
– Psykososialt arbeidsmiljø

Oslo
21.- 22. august 2024
Kurssted: Sentralt i Oslo

Stavanger
16.-17 september 2024
Kurssted: Sentralt i Stavanger

Trondheim
04.- 05. september 2024
Kurssted: Britannia Hotel

Webinar (online klasserom)
02. – 03. oktober 2024
Kurssted: hele landet

Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.

2 dager. Begge dager fra 09:00 – 15:00

Klasserom: kr 7 700,- per deltaker. Webinar: kr 5 700,- per deltaker. Prisene er for begge dagene. Klasseromskursene inkluderer nydelig lunsj. Utstedelse av kurs-/kompetansebevis er inkludert.

Inkludert i kursavgiften er siste utgave av boken: «Helse, miljø og sikkerhet» skrevet av kursleder Sikke Otteren

Kursleder er Sikke Otteren

Sikke Otteren har over 15 års erfaring som kursleder innen HMS, og er en av landets mest etterspurte kursledere på dette området. Hun er utdannet innen organisasjonspsykologi, Human Resource management, pedagogikk og ledelse. Sikke er forfatter av boken “Strategisk HMS-arbeid i bedriften”. Boken inngår som en del av kursdokumentasjonen på våre HMS-kurs.

Fra tidligere kursdeltakere:

Takker for et bra og lærerikt kurs
Veldig godt fornøyd

Vi har tidligere hatt to av våre ansatte på 40-timers kurs, og leder har deltatt på HMS for ledere.  Vi kan tilbakemelde meget gode erfaringer med Sikke som kursleder.

Tusen takk for lærerikt og morsomt kurs. Det er utrolig flott at du klarer å gjøre et så til tider tungt stoff lett å lære.

Thanks again for the course.  I found it to be really helpful and informative!

 

Inkludert i kursprisen er siste utgave av boken ” HMS i fokus” skrevet av kursleder Sikke Otteren

Inkludert i kursprisen er siste utgave av boken ” HMS i fokus” skrevet av kursleder Sikke Otteren

 

Påmelding HMS – 2 dagers kurs for verneombud