HMS kurs for verneombud - 40 timers kurset

Kurset tilfredsstiller kravet til 40 timers opplæring av verneombud, hovedverneombud, medlemmer av AMU og ledere

Hva er et webinar

Hva er et webinar
Et webinar er et nettbasert kurs eller seminar. Alt du trenger for å delta er en datamaskin, nettbrett eller telefon med internett.

Hva skjer på webinaret
På webinaret vil en av våre dyktige kursledere gjennomgå kurset. I praksis betyr det at du som deltaker kan se kurslederen, samtidig som du hører på kurslederenes forklaring

Kan jeg stille spørsmål underveis
Ja, det er mulig å stille spørsmål underveis via chat-funksjon og e-post. Vi svarer så raskt vi kan.

Hvordan deltar jeg
Du melder deg på webinaret ved å bruke påmeldingsskjemaet. 2 dager i forkant av webinaret får du en e-post med informasjon om hvordan du logger deg på, samt annen praktisk informasjon

Anbefalinger
Kople deg på i god tid før webinaret starter, slik at du får sjekke at det tekniske fungerer.

Hva skjer nå jeg har meldt meg på
Du får automatisk tilsendt bekreftelse på din påmelding. Senest dagen før webinaret får du tilsendt en lenke på den e-posten du meldte deg på med.

Får jeg kursbevis
Du får kursbevis tilsendt på e-posten etter webinaret er gjennomført, og eventuelt test er gjennomført

Får jeg dokumentasjon
Du får tilsendt dokumentasjon på e-post i god tid før webinaret. Webinaret vil være tilgjengelig som opptak i 3 uker.

Datoer

Webinar (online klasserom)
02. – 04. oktober 2024
Kurssted: hele landet

Varighet

Varighet:  3 dager: kl 09:00 – 14:00
(lunch pause 11:00 – 11:45)

Kursinhold

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.
Dette kurset tilfredsstiller kravet til 40 timers opplæring av verneombud, hovedverneombud, medlemmer av AMU og ledere i forhold til krav i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
Kunnskap og kompetanse innen HMS er nødvendig og må vedlikeholdes – det er et krav og en forutsetning for å lykkes med HMS i bedriften. Med dette kurset får du denne viktige kunnskapen.

Følgende emner blir gjennomgått:

– Det systematiske HMS-arbeidet
– Innføring i Arbeidsmiljøloven (AML)
– HMS Forskriften
– Verneombudets rolle, oppgaver og plikter
– Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
– Medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og leders
oppgaver innen HMS
– Målrettet HMS arbeid
– Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
– Det psykososiale arbeidsmiljø
– Vernerunder, kartlegging og oppfølging
– Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
– Internkontroll
– Fokus på et godt arbeidsmiljø

Pris og praktiske opplysninger

Pris: kr 8 900 ,- per deltaker. Inkludert kursmateriell og kursbevis.

Inkludert er også siste utgave av boken:
HMS i fokus” skrevet av kursleder Sikkke Otteren

Inkludert i kursavgiften er HMS boken – HMS i fokus – som er skrevet av kursleder. Sikke Otteren. Boken er også utmerket til bruk som repetisjon eller som oppslagsverk etter endt kurs.

Påmelding HMS – 40 timers kurs for verneombud