HMS kurs for verneombud – 40 timers kurset

Kurset tilfredsstiller kravet til 40 timers opplæring av verneombud, hovedverneombud, medlemmer av AMU og leder

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.
Dette kurset tilfredsstiller kravet til 40 timers opplæring av verneombud, hovedverneombud, medlemmer av AMU og ledere i forhold til krav i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
Kunnskap og kompetanse innen HMS er nødvendig og må vedlikeholdes – det er et krav og en forutsetning for å lykkes med HMS i bedriften. Med dette kurset får du denne viktige kunnskapen.

Følgende emner blir gjennomgått:

– Det systematiske HMS-arbeidet
– Innføring i Arbeidsmiljøloven (AML)
– HMS Forskriften
– Verneombudets rolle, oppgaver og plikter
– Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
– Medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og leders oppgaver inne HMS
– Målrettet HMS arbeid
– Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
– Det psykososiale arbeidsmiljø
– Vernerunder, kartlegging og oppfølging
– Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
– Internkontroll
– Fokus på et godt arbeidsmiljø

Kursleder er Sikke Otteren

 

 

 

 

Sikke Otteren har over 15 års erfaring som kursleder innen HMS, og er en av landets mest etterspurte kursledere på dette området. Hun er utdannet innen organisasjonspsykologi, Human Resource management, pedagogikk og ledelse. Sikke er forfatter av boken “Strategisk HMS-arbeid i bedriften”. Boken inngår som en del av kursdokumentasjonen på våre HMS-kurs.

Fra tidligere kursdeltakere:

Takker for et bra og lærerikt kurs

Vi har tidligere hatt to av våre ansatte på 40-timers kurs, og leder har deltatt på HMS for ledere. Vi kan tilbakemelde meget gode erfaringer med Sikke som kursleder.

Tusen takk for lærerikt og morsomt kurs. Det er utrolig flott at du klarer å gjøre et så til tider tungt stoff lett å lære.

Thanks again for the course. I found it to be really helpful and informative!

Oslo 
08. – 10. oktober
11.-  13. november
Kurssted:  Thon Hotel Vika Atrium

Stavanger
14. – 16. oktober
02. – 04. desember
Kurssted: Quality Airport Hotel

Bergen.
28.- 30. oktober
Kurssted: Grand Hotel Terminus

Trondheim
04. – 06. november
Kurssted: Radisson Blu Royal Garden Hotel

Tromsø.
07. – 09. oktober
Kurssted: Scandic Ishavshotellet

Larvik –  Farris Bad
11.- 13. mars

Kurssted: Farris Bad

Kristiansand
18. – 20. november
Kurssted: Scandic Kristiansand Bystranda

HMS Webinar.
23. – 25. september
Alle dager fra 09 .00 – 14:00
(lunch pause mellom 11:00 – 11:45)

Kurssted: Hele landet

Kurset passer spesielt godt for verneombud, hovedverneombud og medlemmer av AMU. Passer også godt for ledere og andre som vil ha en grundig innføring i bedriftens systematisk HMS-arbeid og de krav til HMS som stilles i arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften.

Målet med kurset er at kursdeltaker skal ha gjennomført opplæring som tilfredsstiller kravene til opplæring av verneombud, hovedverneombud og medlemmer av AMU. Målet med kurset er i tillegg å utvikle god forståelse for HMS-arbeid, der samarbeidet mellom mennesker står i sentrum. Kurset gir også grunnlag for å utvikle sikre og gode arbeidsforhold på en systematisk måte.

Varighet: Kurset går over 3 dager med undervisning. I tillegg kommer «hjemmearbeid» og gjennomført avsluttende oppgave i HMS

Kurstider: kl 09:00 – 15:00

Pris: Kr. 10.400,- per deltaker for alle dagene, Inkludert i prisen er kursmateriell, utstedelse av kompetansebevis, nydelig lunsj, kaffe og forfriskninger i pauser.

Inkludert i kursavgiften er siste utgave av boken: «HMS i fokus» skrevet av kursleder Sikke Otteren

Load More


Inkludert i kursavgiften er også siste utgave av boken: «HMS i fokus» skrevet av kursleder Sikke Otteren