HMS kurs for verneombud – 40 timers kurset

Kurset tilfredsstiller kravet til 40 timers opplæring av verneombud, hovedverneombud, medlemmer av AMU og leder

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.
Dette kurset tilfredsstiller kravet til 40 timers opplæring av verneombud, hovedverneombud, medlemmer av AMU og ledere i forhold til krav i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
Kunnskap og kompetanse innen HMS er nødvendig og må vedlikeholdes – det er et krav og en forutsetning for å lykkes med HMS i bedriften. Med dette kurset får du denne viktige kunnskapen.

Følgende emner blir gjennomgått:

– Det systematiske HMS-arbeidet
– Innføring i Arbeidsmiljøloven (AML)
– HMS Forskriften
– Verneombudets rolle, oppgaver og plikter
– Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
– Medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og leders oppgaver inne HMS
– Målrettet HMS arbeid
– Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
– Det psykososiale arbeidsmiljø
– Vernerunder, kartlegging og oppfølging
– Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
– Internkontroll
– Fokus på et godt arbeidsmiljø

HMS Webinar.
05. – 07. oktober
09. – 11. november
Alle dager fra 09 .00 – 14:00
(lunch pause mellom 11:00 – 11:45)

Kurssted: Hele landet

Oslo 
19.- 21. oktober
Kurssted:  Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3

Larvik
01. – 03. desember
Kurssted:  Farris Bad

Stavanger
12. – 14. oktober
Kurssted: Quality Airport Hotel

Bergen.
02. – 04. november
Kurssted: Radisson Blu Royal Hotel

Trondheim

16. – 18. november
Kurssted: Radisson Blu Royal Garden 

Tromsø
26. – 28. oktober
Kurssted: Scandic Ishavshotell

Kurset passer spesielt godt for verneombud, hovedverneombud og medlemmer av AMU. Passer også godt for ledere og andre som vil ha en grundig innføring i bedriftens systematisk HMS-arbeid og de krav til HMS som stilles i arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften.

Målet med kurset er at kursdeltaker skal ha gjennomført opplæring som tilfredsstiller kravene til opplæring av verneombud, hovedverneombud og medlemmer av AMU. Målet med kurset er i tillegg å utvikle god forståelse for HMS-arbeid, der samarbeidet mellom mennesker står i sentrum. Kurset gir også grunnlag for å utvikle sikre og gode arbeidsforhold på en systematisk måte.

Varighet: Kurset går over 3 dager med undervisning. I tillegg kommer «hjemmearbeid» og gjennomført avsluttende oppgave i HMS

Kurstider: kl 09:00 – 15:00

Pris: Kr. 10.400 ,- per deltaker for alle dagene, Inkludert i prisen er kursmateriell, utstedelse av kompetansebevis, nydelig lunsj, kaffe og forfriskninger i pauser.

Inkludert i kursavgiften er siste utgave av boken: «HMS i fokus» skrevet av kursleder Sikke Otteren

Load More


Inkludert i kursavgiften er også siste utgave av boken: «HMS i fokus» skrevet av kursleder Sikke Otteren