Her finner du alle våre kurs og konferanser


 

HMS- kurs verneombud
2 dagers kurs

Kurset går over 2 dager og gir en god innføring i systematisk HMS-arbeid. Kurset er særlig egnet for virksomheter med lav risiko.

HMS – grunnkurs
40 timers kurset

Dette kurset tilfredsstiller kravet til 40 timers opplæring av verneombud, hovedverneombud, medlemmer av AMU, og ledere

Oppdateringskurs for verneombud

Det skjer stadige endringer innen HMS. Kurset er for deg som har behov for en oppdatering av de siste endringene i arbeidsmiljøloven

HMS for ledere

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Kurset tilfredsstiller kravene fra Arbeidstilsynet

HMS – koordinator

Ønsker du en karriere innen HMS. Da er dette kurset for deg. Etter fullført kurs vil du ha tilstrekkelige kunnskaper innen HMS til å kunne fungere som koordinator, rådgiver og sakkyndig.

HSE for management

All employers are required training in systematic health, safety and environmental standards according to § 3-5 of the Working Environment Act and regulations. This course satisfies the requirements for HSE training.

HSE basic training (40 hours)

The course also named “Basic training in HSE” is mandatory for safety representatives and members of AMU. This course satisfies the requirement of 40 hours of HSE training for safety delegates, members of the AMU  (§5-3)

Risikovurdering 

Forskrift om systematisk HMS-arbeid §5.6: Internkontroll innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer,  vurdere risiko, utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. 

Førstehjelpskurs

Vil du være i stand til å hjelpe? Vi tilbyr nå førstehjelpskurs .Et førstehjelpskurs kan utgjøre en viktig forskjell om ulykken er ute