successful-young-electrician-picture-id543041236
Kurs for verneombud
male-and-female-industrial-engineers-talk-with-factory-worker-while-picture-id879813920
HMS - koordinator
hmsbok3
hmsleder
HMS for ledere
2015-08-19 20.56.09
Kurs over hele landet
previous arrow
next arrow

HMS - og Arbeidsmiljøkurs

Solearning tilbyr et bredt utvalg av åpne og bedriftsinterne HMS- og arbeidsmiljøkurs. De lovpålagte kursene leveres også på engelsk. Kursene er tilrettelagt på en pedagogisk og lett forståelig måte, og tilbys over store deler av landet. Vi legger stor vekt på kvalitet og kursopplevelsen. Våre kursledere er de beste i bransjen, og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og lidenskap for å lære bort.

Her finner du alle våre kurs >

HMS grunnkurs
40 – timers kurset

Dette kurset tilfredsstiller kravet til 40 timers opplæring av verneombud, hovedverneombud, medlemmer av AMU og ledere i forhold til krav i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
Kunnskap og kompetanse innen HMS er nødvendig og må vedlikeholdes – . Med dette kurset får du denne viktige kunnskapen.

HMS for ledere
obligatorisk kurs for ledere

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Kurset tilfredsstiller kravene fra Arbeidstilsynet,  og gir en innføring i det som er viktig  i HMS-arbeidet. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

HMS for lavrisikobedrifter
2 dager

Kurset gir en god innføring i systematisk HMS-arbeid. Kurset er særlig egnet for virksomheter med lav risiko. Kombinasjon av tradisjonell undervisning, diskusjoner og gruppearbeid gir lærerike og varierte kursdager.
Siste utgave av boken: «HMS i fokus” inngår i kursavgift

HMS koordinator

Ønsker du en karriere innen HMS ? Da er dette kurset for deg. Etter fullført opplæring vil du ha tilstrekkelige kunnskaper innen HMS til å kunne fungere som rådgiver, sakkyndig og koordinator.
Kurset er delt inn i 5 moduler

HSE basic training (40 hours)

The course also named “Basic training in HSE” is mandatory for safety representatives and members of AMU. This course satisfies the requirement of 40 hours of HSE training for safety delegates, members of the AMU  (§5-3)

HSE for management

All employers are required training in systematic health, safety and environmental standards according to § 3-5 of the Working Environment Act and regulations. This course satisfies the requirements for HSE training.