Oppdateringskurs for verneombud

Det skjer stadige endringer i arbeidsmiljøloven. Nye regler og bestemmelser rulles ut fortløpende. Oppfriskningskurset er et tilbud til deg som har tatt grunnkurset for en stund siden og som føler behov for en oppdatering av de siste endringene i arbeidsmiljøloven.

Kurset er bygget opp som en kombinasjon av oppfriskning av de viktigste elementene fra grunnopplæringen og ny, oppdatert informasjon om de siste endringene i arbeidsmiljøloven. Enten du er verneombud, AMU-medlem eller leder, så vil oppfriskningskurset gi deg den kunnskapen du trenger for å være oppdatert og trygg i rollen din. Kurset legger opp til dialog, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes erfaringer.

Meld din interesse til post@solearning.no så oppdaterer vi deg når vi har nye datoer.

Kurset er bygget opp som en kombinasjon av oppfriskning av de viktigste elementene fra grunnopplæringen og ny, oppdatert informasjon om de siste endringene i arbeidsmiljøloven. Enten du er verneombud, AMU-medlem eller leder, så vil oppfriskningskurset gi deg den kunnskapen du trenger for å være oppdatert og trygg i rollen din.
Vi legger opp til dialog, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes erfaringer.

INNHOLD:

Innføring og oppdatering av Arbeidsmiljøloven og forskrifter
Nye regler for varsling
Internkontroll og Systematisk HMS-arbeid
Riskikovurdering
Sikker jobb analyse
Hvordan bidra med et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
Inkluderende arbeidsliv

Forkunnskaper:

Ingen krav til forkunnskaper

De som har gjennomgått HMS-kurs for noen år siden:

Verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS / HR / personal og bedriftshelsetjenesten.

En dag: 09:00 – 15:00

Pris: kr  3 690,-  per deltaker. Inkludert kursmateriell, lunch og utstedelse av kursbevis.

Inkludert i kursavgiften er også siste utgave av boken: «HMS i fokus» skrevet av kursleder Sikke Otteren


Inkludert i kursavgiften er også siste utgave av boken: «HMS i fokus» skrevet av kursleder Sikke Otteren