Risikovurdering

Kartlegg farer og problemer, vurder risiko, utarbeid planer og tiltak for å redusere riskikoforholdene.

Våre kursledere er de beste i bransjen, og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og lidenskap for å lære bort. Med engasjement, tålmodighet og glimt i øyet gir de deg den ferdigheten du trenger

Ta kontakt med oss for aktuelle kursdatoer

Kursinnhold

Definisjon av fare og risiko
Grunnleggende om risikovurdering
Kartlegge mulige uønskede hendelser/tilstander
Planlegge, forberede og lede risikoanalyser og risikovurderinger
Handlingsplan for risikoreduserende tiltak
Planer og tiltak for å redusere risiko
Forskjeller ved risikoanalyse og sikker-jobb-analyse
Menneskelige feilhandlinger

Kurset retter seg mot personer som skal oppdatere / opparbeide kunnskap om risikostyring, og som skal gjennomføre risikovurderinger.

En dag fra kl 09:00 – 14:00

Pris: kr 2 900,-

Inkludert i kursavgiften er også siste utgave av boken: «HMS i fokus» skrevet av kursleder Sikke Otteren

 

Inkludert i kursavgiften er HMS boken – HMS i fokus – som er skrevet av fagansvarlig Sikke Otteren. Boken er også utmerket til bruk som repetisjon eller som oppslagsverk etter endt kurs.