Velkommen til Solearning

Vi tilbyr kurs og konferanser i hele Norge.  Kursene er tilrettelagt på en pedagogisk og lett forståelig måte. Vi legger  stor vekt på kvalitet og kursopplevelsen.  Vi designer også bedriftsinterne kurs og temadager, etter deres ønsker og behov.

//kommende kurs:

Oslo
HMS – 2 dager verneombud: 03. – 04. september
HMS – Grunnkurs (40 – timers kurset)   03. – 05. september
HMS kurs for ledere:  06. september

Stavanger
HMS – 2 dager verneombud:  17. – 18. september
HMS – Grunnkurs (40 – timers kurset)  17. – 19. september
HMS kurs for ledere: 20. september

 

Her finner du alle våre kurs >

Kursoversikt og påmelding


Kurskalenderen innholder kurs i hele landet. 

Vi utvikler stadig nye kurs, så følg med på kurskalenderen

Kursoversikt og påmelding >

Utvalgte kurs


HMS for lavrisikobedrifter
2 dager

Kurset gir en god innføring i systematisk HMS-arbeid. Kurset er særlig egnet for virksomheter med lav risiko. Kombinasjon av tradisjonell undervisning, diskusjoner og gruppearbeid gir lærerike og varierte kursdager.
Siste utgave av boken: «HMS i fokus” inngår i kursavgiften.Les mer her >

HMS for verneombud
40-timers kurset 


Kurset tilfredsstiller kravet til 40 timers opplæring av verneombud, hovedverneombud, medlemmer av AMU og ledere.

Kunnskap og kompetanse innen HMS er nødvendig og må vedlikeholdes – det er et krav og en forutsetning for å lykkes med HMS i bedriften. Med dette kurset får du denne viktige kunnskapen.Les mer her >

HMS for ledere
obligatorisk kurs for ledere


Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Kurset tilfredsstiller kravene, og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning.

Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.
Les mer her >