kursinnhold

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.
Dette kurset tilfredsstiller kravet til 40 timers opplæring av verneombud, hovedverneombud, medlemmer av AMU og ledere i forhold til krav i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
Kunnskap og kompetanse innen HMS er nødvendig og må vedlikeholdes – det er et krav og en forutsetning for å lykkes med HMS i bedriften. Med dette kurset får du denne viktige kunnskapen.

Følgende emner blir gjennomgått:

– Det systematiske HMS-arbeidet
– Innføring i Arbeidsmiljøloven (AML)
– HMS Forskriften
– Verneombudets rolle, oppgaver og plikter
– Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
– Medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og leders oppgaver inne HMS
– Målrettet HMS arbeid
– Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
– Det psykososiale arbeidsmiljø
– Vernerunder, kartlegging og oppfølging
– Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
– Internkontroll
– Fokus på et godt arbeidsmiljø

datoer og kurssteder

Oslo
21. – 23. august 2023
Kurssted: Felix Konferansesenter

Stavanger
11. – 13. september 2023
23. – 25. oktober 2023
27. – 29. november 2023
Kurssted: Solearning – Haakon VII’s gt 9

Trondheim
09. – 11. oktober 2023
Kurssted: Britannia Hotel

Bergen
30. oktober – 1. november 2023
Kurssted: Thon Hotel Orion

Webinar (online klasserom)
30. august – 01. september 2023
Kurssted: hele landet

Mer enn 5 deltakere: Ta kontakt for bedriftstilpasset kurs

kursinnhold

HMS kurs for verneombud – 2 dager – for virksomheter med lavrisiko

Kurset går over 2 dager og gir en god innføring i systematisk HMS-arbeid, og er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Kurset er særlig egnet for virksomheter med lav risiko.
Kombinasjon av tradisjonell undervisning, diskusjoner og gruppearbeid gir lærerike og varierte kursdager.

Følgende tema blir bl.a. gjennomgått:
– Arbeidsmiljøloven (AML)
– HMS Forskriften
– Systematisk HMS-arbeid
– Internkontroll
– Verneombudets oppgaver og plikter
– Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
– Ergonomisk arbeidsmiljø
– Skader og ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
– Vernerunder, kartlegging og oppfølging
– Psykososialt arbeidsmiljø

datoer og kurssteder

Oslo
17. – 18. april 2023
Kurssted: Felix Konferansesenter

Stavanger
27. – 28. mars 2023
05. – 06. juni 2023

Kurssted: Solearning – Haakon VII’s gt 9

Bergen
24. – 25. mai 2023
Kurssted: Thon Hotel Orion

Trondheim
08. – 09. mai 2023
Kurssted: Britannia Hotell

Webinar (online klasserom)
12. – 13. april 2023
Kurssted: hele landet

Mer enn 5 deltakere: Ta kontakt for bedriftstilpasset kurs

hmsgrunnkurs