HMS kurs

HMS-kurs for ledere
Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.
Dette kurset tilfredsstiller kravene til emner som er satt opp for kurset, , og gir en innføring i det som er viktig i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.
Følgende emner blir bl.a. gjennomgått i HMS-kurs for ledere:
Det systematiske HMS-arbeidet, fokus på leders ansvar og plikt til å bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS- systemer
Innføring i Arbeidsmiljøloven, HMS-forskriften og andre aktuelle forskrifter
Risikovurderinger og internkontroll
Roller og oppgaver innen HMS-arbeidet for ledere, verneombud, medlemmer av AMU og bedriftshelsetjenesten
Krav til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet
Fokus på et godt arbeidsmiljø for alle
Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen
Krav til forkunnskaper: Ingen

Varighet: 1 dag fra kl. 10.00 — 16.00,

Pris: kr. 2.900,- per deltaker og inkluderer kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis.

Arbeidsavtale

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av arbeidsforholdets varighet. Det gjelder ingen unntak fra denne regelen. Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt […]