datoer

23. – 25. august
06. – 08. oktober
08. – 10- november

alle dager fra kl 09:00 – 14:00

Det er lunch pause fra 11:00 – 11:45