datoer

30.mars. – 01. april
alle dager fra kl 09:00 – 14:00

Det er lunch pause fra 11:00 – 11:45