kursinnhold

  • Hva er livreddende førstehjelp?
  • Frie luftveier
  • Varsling
  • Fremmedlegeme i luftveier
  • Hjerteinfarkt
  • Hjerte- lungeredning
  • Trening på hjerte og lungredning:  Det benyttes øvingsdukker  for gjennopplivning av voksne og barn
  • Brannskader