varighet

Varighet: Kurset går over 3 dager med undervisning. I tillegg kommer «hjemmearbeid» og gjennomført avsluttende oppgave i HMS

Kurstider: kl 09:00 – 15:00