dato og sted

Dagtid: 09:00 – 15:00

Stavanger (Haakon  VIIS’gt, Stavanger sentrum):
Oppstart 6. september 2019.  Kurset avsluttes 4. oktober 2019
Kurset går hver mandag og tirsdag

Bergen (Klosterhagen Hotel, Bergen Sentrum)
Oppstart 6. september 2019.  Kurset avsluttes 4. oktober 2019
Kurset går hver torsdag og fredag

Oslo (Solli plass):
Oppstart 19. august  2019. Kurset avsluttes 17. september
Kurset går hver mandag og tirsdag

Oppstart 4. november 2019. Kurset avsluttes 3.desember
Kurset går hver mandag og tirsdag