dato og sted

Webinar (virtuelt klasserom)

Oppstart  18. januar 2023 .  Kurset avsluttes 17. februar 2023
Kurset går hver torsdag og fredag, og en onsdag
kl 09:00 – 14:00

Oppstart  12. april 2023 .  Kurset avsluttes 11. mai2023
Kurset går hver torsdag og fredag, og en onsdag
kl 09:00 – 14:00