dato og sted

Stavanger:
Oppstart  06. oktober 2021.  Kurset avsluttes 5. november  2021
Kurset som en kombinasjon av klasserom og webinar

Bergen:
Oppstart  27. september  2021.  Kurset avsluttes 23. november  2021
Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasserom og webinar


Webinar
(virtuelt klasserom)
Oppstart  06. oktober 2021.  Kurset avsluttes 26. november  2021
Kurset går forskjellige ukedager. Se kursplan

Oppstart  08. noveber  2021.  Kurset avsluttes 07. desember  2021
Kurset går hver mandag og tirsdag, og enkelte onsdager