dette lærer du

Dette kurset gir deg en praktisk og teoretisk opplæring innen HMS. Etter fullført kurs vil du ha tilstrekkelige kunnskaper innen HMS til å kunne fungere som HMS – koordinator