pris og praktiske opplysninger

Pris: kr 2 900,-

Inkludert i kursavgiften er også siste utgave av boken: «HMS i fokus» skrevet av kursleder Sikke Otteren