pris og praktiske opplysninger

Pris: kr 2 900,-

Inkludert i kursavgiften er også siste utgave av boken: «HMS i fokus» skrevet av kursleder Sikke Otteren

varighet

En dag fra kl 09:00 – 14:00

målgruppe

Kurset retter seg mot personer som skal oppdatere / opparbeide kunnskap om risikostyring, og som skal gjennomføre risikovurderinger.

kursinnhold

Kursinnhold

Definisjon av fare og risiko
Grunnleggende om risikovurdering
Kartlegge mulige uønskede hendelser/tilstander
Planlegge, forberede og lede risikoanalyser og risikovurderinger
Handlingsplan for risikoreduserende tiltak
Planer og tiltak for å redusere risiko
Forskjeller ved risikoanalyse og sikker-jobb-analyse
Menneskelige feilhandlinger

datoer og kurssteder

Ta kontakt med oss for aktuelle kursdatoer