pris og praktiske opplysninger

Pris: Be om tilbud på bedriftsinternt kurs.   Inkludert kursmateriell, lunch og utstedelse av kursbevis.

Inkludert i kursavgiften er også siste utgave av boken: «HMS i fokus» skrevet av kursleder Sikke Otteren

varighet

En dag fra kl 09:00 – 15:30

målgruppe

Kurset retter seg mot personer som skal oppdatere / opparbeide kunnskap om risikostyring, og som skal gjennomføre risikovurderinger.

kursinnhold

Kursinnhold

Definisjon av fare og risiko
Grunnleggende steg i risikostyring
Kartlegge mulige uønskede hendelser/tilstander
Vurdere risiko
Planlegge, forberede og lede risikoanalyser og risikovurderinger
Handlingsplan for risikoreduserende tiltak
Forskjeller ved risikoanalyse og sikker-jobb-analyse
Menneskelige feilhandlinger

datoer og kurssteder

Ta kontakt for bedriftsinternt kurs

e-post: kunde@solearning.no

t: 40 00 1860