pris og praktiske opplysninger

Pris: kr 2 900,- per deltaker. Inkludert kursmateriell og kursbevis.

Inkludert er også siste utgave av boken:
HMS i fokus” skrevet av kursleder Sikkke Otteren