pris og praktiske opplysninger

Pris: kr 4.990 per deltaker. Inkludert kursmateriell og kursbevis.

Inkludert er også siste utgave av boken:
HMS i fokus” skrevet av kursleder Sikkke Otteren .

Boken er også utmerket til bruk som repetisjon eller som oppslagsverk etter endt kurs.