Pris og praktiske opplysninger

Pris: kr  3 690,-  per deltaker. Inkludert kursmateriell, lunch og utstedelse av kursbevis.

Inkludert i kursavgiften er også siste utgave av boken: «HMS i fokus» skrevet av kursleder Sikke Otteren

Varighet

En dag: 09:00 – 15:00

målgruppe

De som har gjennomgått HMS-kurs for noen år siden:

Verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS / HR / personal og bedriftshelsetjenesten.

kursinnhold

Kurset er bygget opp som en kombinasjon av oppfriskning av de viktigste elementene fra grunnopplæringen og ny, oppdatert informasjon om de siste endringene i arbeidsmiljøloven. Enten du er verneombud, AMU-medlem eller leder, så vil oppfriskningskurset gi deg den kunnskapen du trenger for å være oppdatert og trygg i rollen din.
Vi legger opp til dialog, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes erfaringer.

INNHOLD:

Innføring og oppdatering av Arbeidsmiljøloven og forskrifter
Nye regler for varsling
Internkontroll og Systematisk HMS-arbeid
Riskikovurdering
Sikker jobb analyse
Hvordan bidra med et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
Inkluderende arbeidsliv

Forkunnskaper:

Ingen krav til forkunnskaper

datoer og kurssteder

Meld din interesse til post@solearning.no så oppdaterer vi deg når vi har nye datoer.