kursinnhold

Kurset er bygget opp som en kombinasjon av oppfriskning av de viktigste elementene fra grunnopplæringen og ny, oppdatert informasjon om de siste endringene i arbeidsmiljøloven. Enten du er verneombud, AMU-medlem eller leder, så vil oppfriskningskurset gi deg den kunnskapen du trenger for å være oppdatert og trygg i rollen din.
Vi legger opp til dialog, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes erfaringer.

INNHOLD:

Innføring og oppdatering av Arbeidsmiljøloven og forskrifter
Nye regler for varsling
Internkontroll og Systematisk HMS-arbeid
Riskikovurdering
Sikker jobb analyse
Hvordan bidra med et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
Inkluderende arbeidsliv

Forkunnskaper:

Ingen krav til forkunnskaper