målgruppe

De som har gjennomgått HMS-kurs for noen år siden:

Verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS / HR / personal og bedriftshelsetjenesten.