kursinnhold

Kursinnhold

Definisjon av fare og risiko
Grunnleggende steg i risikostyring
Kartlegge mulige uønskede hendelser/tilstander
Vurdere risiko
Planlegge, forberede og lede risikoanalyser og risikovurderinger
Handlingsplan for risikoreduserende tiltak
Forskjeller ved risikoanalyse og sikker-jobb-analyse
Menneskelige feilhandlinger