kursinnhold

Kursinnhold

Definisjon av fare og risiko
Grunnleggende om risikovurdering
Kartlegge mulige uønskede hendelser/tilstander
Planlegge, forberede og lede risikoanalyser og risikovurderinger
Handlingsplan for risikoreduserende tiltak
Planer og tiltak for å redusere risiko
Forskjeller ved risikoanalyse og sikker-jobb-analyse
Menneskelige feilhandlinger