målgruppe

Kurset retter seg mot personer som skal oppdatere / opparbeide kunnskap om risikostyring, og som skal gjennomføre risikovurderinger.